Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Resan mot Gud | Jesusrörelsen

Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende • 14m

Up Next in Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende

  • Resan mot Gud | Hunger

    Det fjärde avsnittet i serien handlar om andlig hunger. Vad är det vi längtar efter egentligen som människor? Min övertygelse är att vi djupast sett längtar efter Gud. Att vi är på jakt efter Gud, när vi söker efter mening i vår vardag. Den största upptäckten är att Gud är vårt högsta goda!

  • Resan mot Gud | Skapelsen

    Det femte avsnittet i serien handlar om universums ursprung, Varför finns vi här egentligen? Vad säger den kristna tron om skapelsen? Hur skulle världen kunna fungera så välordnat om allt bara var en slump? Som kristna tror vi att Gud - den evige - har skapat allt det goda i begynnelsen. Så finns...

  • Resan mot Gud - Rötter

    Det sjätte avsnittet av serien handlar om rötter. Vi har alla behov av att höra hemma någonstans. Att känna att det finns mening med vårt liv. Det finns en slags rotlöshet i vår tid bland människor. Så hur hittar vi våra rötter, som kan ge oss stabilitet i vardagen?