Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Resan mot Gud - Rötter

Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende • 14m

Up Next in Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende

  • Resan mot Gud | Brustenhet

    Det sjunde avsnittet i serien handlar om brustenhet. Varför finns det lidande i vår värld? Varför finns det onda? Finns det läkedom för de sår som livet ger oss? Finns det något hopp om en framtid bortom döden? Vad säger den kristna tron om detta?

  • Resan mot Gud | Återspegling

    Det åttonde avsnittet handlar om att kyrkan ska återspegla Jesus i världen. Hur gör vi det? Det finns ju en kraftfull Gudsrikesvision i Nya testamentet. Vad betyder det att låta detta rike bryta fram? Kyrkan är ju kallad att vandra i Jesus fotspår. Vad innebär det?

  • Resan mot Gud | Den kristna trons väg...

    Det nionde avsittet i serien handlar om när Norden blev kristnat. Hur gick det till? Vad hände egenligen, och vilka var det som tog den kristna tron till vårt land? Hur gick för de kristna missionärerna att möta människor här i Norden som dyrkade många gudar? Och varför segrade den kristna tron t...