Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Up Next in Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende

  • Resan mot Gud | Skapelsen

    Det femte avsnittet i serien handlar om universums ursprung, Varför finns vi här egentligen? Vad säger den kristna tron om skapelsen? Hur skulle världen kunna fungera så välordnat om allt bara var en slump? Som kristna tror vi att Gud - den evige - har skapat allt det goda i begynnelsen. Så finns...

  • Resan mot Gud - Rötter

    Det sjätte avsnittet av serien handlar om rötter. Vi har alla behov av att höra hemma någonstans. Att känna att det finns mening med vårt liv. Det finns en slags rotlöshet i vår tid bland människor. Så hur hittar vi våra rötter, som kan ge oss stabilitet i vardagen?

  • Resan mot Gud | Brustenhet

    Det sjunde avsnittet i serien handlar om brustenhet. Varför finns det lidande i vår värld? Varför finns det onda? Finns det läkedom för de sår som livet ger oss? Finns det något hopp om en framtid bortom döden? Vad säger den kristna tron om detta?