Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Resan mot Gud | Ett heligt äventyr

Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende • 14m

Up Next in Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende

  • Resan mot Gud | Jesusrörelsen

    Det tredje avsnittet i serien handlar om Jesusrörelsen. Från början var det bara några få som följde Jesus. Men efter några hundra år räknades de kristna i miljontals - trots att de ibland mötte förföljelse och svårigheter. Utmaningen är densamma idag - att bli en dynamisk Jesusrörelse som kyrka.

  • Resan mot Gud | Hunger

    Det fjärde avsnittet i serien handlar om andlig hunger. Vad är det vi längtar efter egentligen som människor? Min övertygelse är att vi djupast sett längtar efter Gud. Att vi är på jakt efter Gud, när vi söker efter mening i vår vardag. Den största upptäckten är att Gud är vårt högsta goda!

  • Resan mot Gud | Skapelsen

    Det femte avsnittet i serien handlar om universums ursprung, Varför finns vi här egentligen? Vad säger den kristna tron om skapelsen? Hur skulle världen kunna fungera så välordnat om allt bara var en slump? Som kristna tror vi att Gud - den evige - har skapat allt det goda i begynnelsen. Så finns...