Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Resan mot Gud | Trons väg

Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende • 14m

Up Next in Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende

  • Resan mot Gud | Löftenas väg

    Det fjortonde avsnittet handlar om Löftenas väg. Vad är det för löften som Gud har gett oss i sitt ord? Gäller alla löften oss, eller bara vissa? På vilket sätt ger Guds löften oss hopp och vad innebär det att vandra på löftenas väg? Vad händer när jag förtröstar på Guds löften?

  • Resan mot Gud | Kärlekens väg

    Det femtonde avsnittet handlar om att vandra på Kärlekens väg. I Jesus undervisning kan man tydligt konstatera att kärleken är den kristna trons centrum. Dessutom kallar Jesus oss hjälpa de människor som har det allra svårast. Hur gör vi det? Vad får det för konsekvenser i den kristna tron?

  • Resan mot Gud | Frihetens väg

    Det sextonde avsnittet handlar om Frihetens väg. Vi är ju alla sökare. Så hur finner vi frihet? Och vad är frihet? I en trasig värld så kallar Jesus på oss att leva i sanning och friheten är därför en gåva från honom. Den som Sonen gör fri är verkligen fri. Men ibland blir vi såprade på vår livsr...