Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Resan mot Gud | Frihetens väg

Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende • 14m

Up Next in Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende

  • Resan mot Gud | Vishetens väg

    Det sjuttonde avsnittet handlar om Vishetens väg. Men vad är vishet? Hur fattar man kloka beslut? Och vad gör man när man begått misstag? Hur gör man för att inte förlora modet när livet är riktigt tufft? Hur gör man för att inte ge upp, när allt känns hopplöst?

  • Resan mot Gud | Eldens väg

    Det artonde avsnittet handlar om Eldens väg - alltså den helige Andes kraft. Jesus vill döpa oss i helige Ande och rusta oss med kraft. Vad innebär det? Hur kan man bli uppfylld av den helige Ande? Vad händer då, och vad är tungotal?