Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Resan mot Gud | Vishetens väg

Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende • 14m

Up Next in Resan mot Gud - kristen i ett nytt årtusende

  • Resan mot Gud | Eldens väg

    Det artonde avsnittet handlar om Eldens väg - alltså den helige Andes kraft. Jesus vill döpa oss i helige Ande och rusta oss med kraft. Vad innebär det? Hur kan man bli uppfylld av den helige Ande? Vad händer då, och vad är tungotal?