Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Tatta Lennartsson | Nyhemsveckan 2019

Close Open

Nyhemsveckan 2019

Staffan Hellström | Nyhemsveckan 2019

42m

Up Next in 2019

  • Tatta Lennartsson | Nyhemsveckan 2019

    Att leva ett liv som gör avtryck i tiden och evigheten. Tatta Lennartsson tar oss med till några av bibelns kända personligheter för att i genom deras liv och berättelse förstå hur man kan leva ett överlåtet liv till Gud i sin egen livstid och göra skillnad.

  • Lina Skoghäll | Nyhemsveckan 2019

    Helighet och helgelse. Begrepp som kan tyckas väldigt kyrkliga och dystra. Lina Skoghäll som är pastor och bibellärare predikar och gör helgelsen till något vardagligt och verklighetsnära. Långt ifrån tvång och lagiskhet föds en verklig längtan efter Gud och hans helighet.

  • Daniel Alm | Nyhemsveckan 2019

    Gud är verkligen mån om att vi ska förstå hur högt älskade vi är. Daniel Alm tar dig med till det som kan beskrivas som Guds innerligaste längtan och önskan för varje människa.