Nyhemsveckan 2019

Nyhemsveckan 2019

12 Episodes

Nyhemsveckan, en av Sveriges största kristna konferenser. Här har människor mött Gud och gjort livsförvandlande upplevelser och erfarenheter. Här kan du ta del av ett antal inspirerande predikningar från konferensen 2019.

Share
Nyhemsveckan 2019
 • Ida-Maria Brengesjö | Nyhemsveckan 2019

  Episode 1

  Ibland har vi trott att verklig efterföljelse till Jesus handlar om att göra så mycket som möjligt för Gud. Men Ida-Maria tar med dig till det lilla ordet i meningen som var temat för Nyhemsveckan 2019, ordet "Kom". Det är där allt börjar. På ett innerligt och varmt sätt får du en inbjudan till...

 • Mika Yrjölä 2 | Nyhemsveckan 2019

  Episode 2

  Framgång och verklig lycka! I Guds rike som verkligen är annorlunda ställs begreppen på ända. När Mika Yrjölä berättar om sin syn på vad framgång är för en kristen handlar det inte om att klättra högre och högre på framgångsstegen utan något helt annat. Lyssna på en predikan som ger dig nya pers...

 • Mika Yrjölä | Nyhemsveckan 2019

  Episode 3

  Mitt i livet är det lätt att glömma det faktum vi alla vet. En dag tar det slut. Hur påverkar dödens ofrånkomliga verklighet vårt liv idag. På sitt säregna sätt berättar Mika Yrjölä utifrån egna exempel och erfarenheter hur livet kan bli den del av evigheten som Gud har tänkt.

 • Pelle Hörnmark | Nyhemsveckan 2019

  Episode 4

  Vad innebär det att "omvända sig"? Det är ett begrepp som varit vanligt i kristenheten men vad betyder det idag? Pelle Hörnmark, ger dig en verklig grund och förståelse av begreppet och fram för allt hur viktigt det är att förstå vem man omvänder sig till.

 • Chatrine Karlsson | Nyhemsveckan 2019

  Episode 5

  Kom och följ mig sa Jesus. Det handlar inte om en fritidssysselsättning utan något som påverkar hela livet. Chatrine berättar inlevelsefullt om hur ett liv i Jesu efterföljd inte begränsar utan istället öppnar nya och stora livsdimensioner

 • Andreas Nielsen | Nyhemsveckan 2019

  Episode 6

  När livets omständigheter och misslyckande kan liknas vid tunga kedjor som håller fast dig, trots alla dina ansträngningar vad gör man? Andreas Nielsen vill hjälpa dig att lyfta blicken och se på den som vill ta din börda och ge dig verklig frihet.

 • Eric Andersson | Nyhemsveckan 2019

  Episode 7

  Att ge sig ut på sin första seglats med den nyinköpta båten. Ja, det är en resa som visade sig vara en verklig utmaning för den nye båtägaren Eric, På ett liknande sätt beskrivs en strapatsrik båtfärd i evangelierna. Med i den båten var Jesus själv och resultatet av hans närvaro blev något utöver...

 • Eloise Nordkvist | Nyhemsveckan 2019

  Episode 8

  Vad innebär det att Jesus sagt att han lovat vara med oss ända till tidens slut? I Nyhemsveckans sista möte ger Eloise oss en verklig utmaning att förverkliga det största av uppdrag och den viktigaste av kallelser, nämligen missionsbefallningen. Men allt bygger på att det är Jesus som själv lova...

 • Staffan Hellström | Nyhemsveckan 2019

  Episode 9

  Gud är bara god! Det är Staffans sammanfattning. Det kan låta som en klyscha och en väl inövad kyrklig fras. Men när han som säger det lever med en allvarlig cancerdiagnos och stått öga mot öga med döden, får orden speciell tyngd. Staffan lever livet fullt ut och hans djupa övertygelse om Guds ...

 • Tatta Lennartsson | Nyhemsveckan 2019

  Episode 10

  Att leva ett liv som gör avtryck i tiden och evigheten. Tatta Lennartsson tar oss med till några av bibelns kända personligheter för att i genom deras liv och berättelse förstå hur man kan leva ett överlåtet liv till Gud i sin egen livstid och göra skillnad.

 • Lina Skoghäll | Nyhemsveckan 2019

  Episode 11

  Helighet och helgelse. Begrepp som kan tyckas väldigt kyrkliga och dystra. Lina Skoghäll som är pastor och bibellärare predikar och gör helgelsen till något vardagligt och verklighetsnära. Långt ifrån tvång och lagiskhet föds en verklig längtan efter Gud och hans helighet.

 • Lydia Mörling | Nyhemsveckan 2019

  Episode 12

  Lydia predikar i om ett högaktuellt ämne, försoning och förlåtelse. Till vardags är Lydia pastor i det som kallas Tjugofyrakyrkan. Det är en församlingsplantering som vill vara en kyrka för alla som inte brukar gå till någon kyrka och består av alla generationer men flest unga människor och barnf...