Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Sukkot - Lövhyddohögtiden | Judiska Högtider

Judiska Högtider • 46m

Up Next in Judiska Högtider

  • Yom Kippur - Försoningsdagen | Judisk...

    Yom Kippur - den stora och viktiga försoningsdagen, när folket försonas med Gud. Är det någon gång som en jude - som inte vanligtvis går till synagogan - går till synagogan så är det vid denna högtid. Det är även den högtid som mest skiljer sig från hur den beskrivs i bibeln jämfört med hur den f...

  • Shavuot - Pingst | Judiska Högtider

    50 dagar efter påsk firas veckofesten där givandet och mottagandet av Torahn står i centurm. Hur ser en jude på de lagbud som gavs av Gud genom Mose, och är det problematiskt att förena judisk tro och vetenskap? Ulf Cahn och Dan Salomonsson reder ut frågetecknen i seriens tredje avsnitt.

  • Pesach - Påsk | Judiska Högtider

    För kristna är påsken trons mittpunkt där Jesus genom sin död och uppståndelse vinner seger över synd och död. Men hur är det när judar firar påsk? Vilka är de bärande elementen, hur ser en judisk påskmåltid ut och varför äter man lutandes till vänster? I det här avsnittet får du reda på svaren o...