Judiska Högtider

Judiska Högtider

I den här serien fördjupar vi oss i de judiska högtiderna och den gammaltestamentliga historien bakom dessa för att få en ökad förståelse för det sammanhang som präglade Jesu liv på jorden. Dan Salomonsson och Ulf Cahn kommer i fem avsnitt beröra de största högtiderna utifrån judisk tradition och praktik. Genom att bättre förstå den judiska kontexten kan varje kristen bättre förstå sin egen tro och praktik.

Watch free Share
Judiska Högtider
 • Sukkot - Lövhyddohögtiden | Judiska Högtider

  Folket visste vart dom var på väg, men de visste inte hur det skulle bli. I det sista avsnittet i serien stannar vi till vid lövhyddohögtiden där det judiska folket påminner sig om den långa ökenvandringen från befrielsen i Egypten till löfteslandet.

 • Yom Kippur - Försoningsdagen | Judiska Högtider

  Yom Kippur - den stora och viktiga försoningsdagen, när folket försonas med Gud. Är det någon gång som en jude - som inte vanligtvis går till synagogan - går till synagogan så är det vid denna högtid. Det är även den högtid som mest skiljer sig från hur den beskrivs i bibeln jämfört med hur den f...

 • Shavuot - Pingst | Judiska Högtider

  50 dagar efter påsk firas veckofesten där givandet och mottagandet av Torahn står i centurm. Hur ser en jude på de lagbud som gavs av Gud genom Mose, och är det problematiskt att förena judisk tro och vetenskap? Ulf Cahn och Dan Salomonsson reder ut frågetecknen i seriens tredje avsnitt.

 • Pesach - Påsk | Judiska Högtider

  För kristna är påsken trons mittpunkt där Jesus genom sin död och uppståndelse vinner seger över synd och död. Men hur är det när judar firar påsk? Vilka är de bärande elementen, hur ser en judisk påskmåltid ut och varför äter man lutandes till vänster? I det här avsnittet får du reda på svaren o...

 • Shabat - Sabbat | Judiska Högtider

  Om Gud behöver vila - så behöver nog vi människor det desto mer. För att inte tala om hela skapelsen! Den viktigaste högtiden för en jude är också den som är vanligast. I det här avsnittet får vi höra om Sabbaten och vilodagens stora betydelse.