Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Paulus och Petrus i Rom | Åktur genom historien

Åktur genom historien • 27m

Up Next in Åktur genom historien

  • Den sista måltiden | Drive Thru History

    I avsnitt 14 berättar Jesus om templets förstörelse, och att sten inte kommer att lämnas på sten. Judas Iskariot förråder Jesus när han kommer överens med de religiösa ledarna, samtidigt som apostlarna förbereder för påskmåltid i det övre rummet. Vi får närvara vid den sista måltiden mellan Jesus...

  • Jesus ställs inför stora rådet | Dri...

    I avsnitt 15 ber Jesus i Getsemane, han förråds av Judas och blir arresterad av de judiska myndigheterna. Han ställs till rätta inför de religiösa ledarna, inklusive Hannas och Kajafas. Petrus förnekar Jesus tre gånger, hand ställs inför Herodes Antipas och Pontus Pilatus, och blir slutligen döm...

  • Svår förföljelse | Åktur genom historien

    Att Roms kejsare heter Nero är inte bra för någon och i synnerhet inte för imperiets kristna. År 64 brinner Rom, kejsaren lägger läggs på de kristna. Detta blir starten på en svår tid för kyrkan som förföljs och utsätts för otänkbara grymheter där två personer som vi lärt känna väl i denna serie...

1 Comment