Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Den sista måltiden | Drive Thru History

Åktur genom historien • 27m

Up Next in Åktur genom historien

  • Jesus ställs inför stora rådet | Dri...

    I avsnitt 15 ber Jesus i Getsemane, han förråds av Judas och blir arresterad av de judiska myndigheterna. Han ställs till rätta inför de religiösa ledarna, inklusive Hannas och Kajafas. Petrus förnekar Jesus tre gånger, hand ställs inför Herodes Antipas och Pontus Pilatus, och blir slutligen döm...

  • Svår förföljelse | Åktur genom historien

    Att Roms kejsare heter Nero är inte bra för någon och i synnerhet inte för imperiets kristna. År 64 brinner Rom, kejsaren lägger läggs på de kristna. Detta blir starten på en svår tid för kyrkan som förföljs och utsätts för otänkbara grymheter där två personer som vi lärt känna väl i denna serie...

  • Jesus blir korsfäst | Drive Thru His...

    I avsnitt 16 får vi ta del av den fruktansvärda tortyr Jesus fick genomlida på korset strax utanför stadsmurarna. Vi tittar närmare på korsfästelsen som dödsstraff och innebörden av Jesus död, samt hans sista sju ord på korset. Vi undersöker de olika platserna för vart man menar Golgata eller Jos...