Drive Thru History

Drive Thru History

3 Seasons

Spänn fast säkerhetsbältet och häng med Dave Stotts på en färd till Bibelns historia och vidare ut i världen. Dave utgår från Bibelns ord och söker upp de platser som nämns, där han ger en bild av det som hände, inte bara ur biblisk synpunkt utan även arkeologiskt och historiskt. Få den historiska kontexten kring sammanhang som nämns, en del avstickare till andra intressanta historiska händelser och personer kopplade till platser och händelser, samt en del knasigheter.

Watch free Share
Drive Thru History
 • Kyrkan föds | Åktur genom historien

  Episode 1

  Jesus har lämnat sina lärjungar med en uppmaning att vänta. I ett hus i Jerusalem händer en pingstmorgon några mycket märkliga ting som tilldrar sig stor uppmärksamhet. Detta är början på den första kristna församlingen eller "Vägen" som den kom att kallas.

 • Etablering i Jerusalem | Åktur genom historien

  Episode 2

  Apostlarna börjar göra under och predika evangeliet till det religiösa etablissemangets stora förtret när allt fler ansluter sig till "Vägen". Samtidigt växer motståndet och snart får kristendomen sin första martyr.

 • Till Samarien och till hedningar? | Åktur genom historen

  Episode 3

  Förföljelse driver efterföljarna till Jesus ut ur Jerusalem. Filippus kommer till Samarien där han fångar uppmärksamheten hos en besvärjare och en eunuck. Petrus reser till Lydda och Joppe där han ställs inför en av de mest omvälvande uppenbarelserna: Kan evangeliet även gälla för andra än judar?

 • Tältmakaren från Tarsus | Åktur genom historien

  Episode 4

  I spetsen för förföljelsen av kyrkan står Saulus, en driven judisk ledare från Tarsus. På väg mot Damaskus i syfte att samla in och fängsla Jesu efterföljare stöter han på starkt motljus av oväntat slag.

 • Den första missionsresan | Åktur genom historien

  Episode 5

  Vi besöker Antakya, eller forntida Antiokia, en stor romersk stad som sägs vara platsen där efterföljarna till Jesus först kallades kristna.
  Därifrån skickas tre lärjungar ut: Paulus, Barnabas och Johannes Markus, på den första kända missionsresan till ön Cypern där en prokonsul finner stor fas...

 • Mot Mindre Asien | Åktur genom historien

  Episode 6

  Trion blir en duo när gruppen återvänder till fastlandet. Paulus och Barnabas fortsätter sitt uppdrag i det område som idag tillhör södra Turkiet, även kallat Mindre Asien, där spåren efter den tidiga kyrkan är anmärkningsvärda. Trots motstånd i varje stad de kommer till får evangeliet fäste och ...

 • Rådslag i Jerusalem & nästa missionsresa | Åktur genom historien

  Episode 7

  När Paulus och Barnabas återvänder efter sin första missionsresa befinner sig församlingen i djup splittring kring hur lagen ska tillämpas. När Paulus Barnabas senare åter ska ge sig ut uppstår oenighet gruppen som går skilda vägar. I detta avsnitt introduceras vi även till Paulus nya följeslaga...

 • Makedonien | Åktur genom historien

  Episode 8

  Missionsresan fortsätter över Egeiska havet till Makedonien där Paulus, Silas, Timoteus och troligen författaren Lukas själv besöker flera städer. Människor kommer till tro och som tidigare väcks även motstånd. Två av besöken blir också upprinnelse till tre av Nya Testamentets brev. Dave pekar oc...

 • Aten och Areopagen | Åktur genom historien

  Episode 9

  Gruppen kommer till Perea där evangeliet tas emot på ett ovanligt sätt, men djupt kränkta tessaloniker gör allt för att tysta dem och Paulus skickas ensam till Aten där han ställs inför den intellektuella eliten och serveras en möjlighet att berätta det goda budskapet på ett sätt som atenarna för...

 • Korint | Åktur genom historien

  Episode 10

  Paulus anländer till Korint en stad full av mångfald, viktig knutpunkt och en av metropolerna i det romerska riket. Också en plats känd som syndens näste. Här stannar Paulus en tid och etablerar en församling. Senare när församlingen präglas av villoläror och förvirring ska han också skriva brev ...

 • Tredje missionsresan: Efesos | Åktur genom historien

  Episode 11

  Efter en tid i syriska Antiokia ger Paulus sig iväg på sin tredje missionsresa där han stannar en längre tid i den stora staden Efesos i Mindre Asien. När församlingen av troende växer blir anhängarna till den populära Artemiskulten hotade och går till angrepp mot lärjungarna. I ett brev till de ...

 • Paulus blir anklagad | Åktur Genom historien

  Episode 12

  Paulus återvänder till Jerusalem vilket ger Sanhedrin ny huvudvärk när det kommer rop om hedningar inne på tempelområdet. Sant eller ej så hamnar Paulus i stor knipa och måste räddas av garnisonen som för honom ut ur staden till Ceasarea vid havet där han tas i förvar hos guvernören. Här ges Paul...

 • Skeppsbrottet | Åktur genom historien

  Episode 13

  Paulus lämnar Ceaserea som fånge på väg mot Rom. Men vid Kreta får Medelhavet andra planer och driver ut det hjälplösa skeppet mot sin fruktade gravgård. Hur ska aposteln klara sig ur detta?

 • Paulus och Petrus i Rom | Åktur genom historien

  Episode 14

  Efter lång tid anländer Paulus till slut till den mäktiga staden Rom, till stor fröjd för de kristna i staden. I väntan på sitt försvar inför kejsaren har han korrespondens med flera församlingar och personer från tidigare resor och flera av Nya Testamentets brev skrivs här. Apostlagärningarna sl...

 • Svår förföljelse | Åktur genom historien

  Episode 15

  Att Roms kejsare heter Nero är inte bra för någon och i synnerhet inte för imperiets kristna. År 64 brinner Rom, kejsaren lägger skulden på de kristna. Detta blir starten på en svår tid för kyrkan som förföljs och utsätts för otänkbara grymheter och där två personer som vi lärt känna väl i denna...

 • Johannes på Patmos | Åktur genom historien

  Episode 16

  När kejsar Domitianus bestämmer sig för att vara en gud och låter bygga ett tempel till själv i Efesos och tvingar därtill alla att tillbe honom, vägrar aposteln Johannes att hålla tyst om dårskapen.
  Som ett resultat förvisas han till ön Patmos. Under sin tid på ön får den gamle mannen en rad sy...

 • Brev till sju församlingar | Åktur genom historien

  Episode 17

  I Uppenbarelseboken adresseras sju församlingar i Mindre Asien eller nuvarande Turkiet. I detta avsnitt sätter sig Dave åter i Doblon för att göra ett stopp på samtliga antika platser för dessa sju församlingar.

 • Nya testamentet - historisk analys | Åktur genom historien

  Episode 18

  I det sista avsnittet av denna säsong gör Dave några sista stopp i Turkiet till en biblisk stad som nyligen gävts fram och en som ännu inte är utgrävd.
  Sedan återvänder han till Malta för att sammanfatta de två säsongerna baserade på Nya Testamentet och blicka vidare mot hur Nya Testamentet blev ...