Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

To be all in a | Dave Niblock VISION 19

VISION 19 Arken Värnamo • 52m

Up Next in VISION 19 Arken Värnamo

  • God of restoration | Dave Niblock V...

  • Permanently inked | Tigleth Malkey ...

    Tigleth Malkey som är evangelist inom Pingst predikade i öppningsmötet på Vision 19. Temat för året var Influencer. Så här beskrivs konferensen. Varje dag möter vi en mängd olika budskap som vill påverka oss på olika sätt. Budskap som säger att vi bör vara eller se ut på ett visst sätt för att p...