Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Praise by TBN Nordic

Russ Hall | Praise

44m

Up Next in 2022

  • Ben Anderson | Praise by TBN Nordic

    Ben Anderson är norskättlingen som är pastor i församlingen Christ Church i Nashville, Tennessee. Efter att Anders Wisth besökte en gudstjänst på plats träffar han Pastor Ben för att prata utmaningar som kyrkan står inför med många influenser utifrån, hur mångfald i församlingen kan vara en en ut...

  • Emmanuel Eddyson | Praise

    Vad har statistik och det digitala med evangelium och den helige Ande att göra? Möt Emmanuel Eddyson som fanns med när TBN Nordic började byggas upp för några år sedan. Numera jobbar han på ett av kontoren hos TBN i USA. Emmanuel brinner för att bära ut evangeliet och möta människor där de i dag ...

  • AR Bernard (April 2022) | Praise

    Alfonso R. Bernard är pastor i Christian Cultural Center, en megakyrka i New York. Han kom till tro på Jesus utifrån en muslimsk bakgrund och har genom året haft en stor påverkan på den kristna kulturen i USA. I det här programmet berättar han om sin personliga resa som sökare där han via vägar g...