Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Norea | Mediemisjon | Troen har berget ekteskapet vårt

Close Open

Norea | Mediemisjon | Livet etter krigen

Norea | Mediemisjon • 28m

Up Next in Norea | Mediemisjon

  • Norea | Mediemisjon | Troen har berge...

    Tilbakemelding?Ekteparet Marli og Edmund Spieker er et levende eksempel på hva Gud kan utrette gjennom et ektepar dersom han får virke slik Han ønsker. De har startet henholdsvis verdensomspennende kvinnearbeid og mannsarbeid. De har vært gift i 50 år, og vært kolleger i
    radiomisjon like lenge. D...

  • Norea | Mediemisjon | Den beste forte...

    Kvinner og menn verden over trenger evangeliets håp. I dette programmet får du glimt både fra Noreas manns- og kvinnearbeid. I tillegg blir vi kjent med et helt nytt filmprosjekt, Arven etter Adam, som retter seg inn mot muslimske folkegrupper. Redskapene er ulike, men målet det samme: evangeliet...