Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Jesus the Game Changer

Japan och Korea | Jesus the game changer

27m

Up Next in Säsong 2 - Till jordens yttersta gräns

  • Förenta Staterna | Jesus the Game Cha...

    När de nya nordamerikanska kolonierna befolkades bestod bosättarna i hög utsträckning av människor som flydde religiöst förtryck; puritaner, kväkare, baptister, herrnhuter med flera. På många håll formades idén om en plats där frihet att tro som var en vill är det enda rätta och där stat och kyrk...

  • 1900-talets mission | Jesus the game ...

    Under de senaste 100 åren har missionskartan förändrats drastiskt och på ett sätt som de flesta inte kunnat förutse. Från att västländerna tidigare var de som sände ut missionärer till avlägsna världsdelar, har istället mottagarna av denna mission nu vänt blicken mot väst som ett missionsfält. Me...