Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Att leda i karismatiska miljöer

"Hur ska församlingen ledas, del 2" | Att leda i karismatiska miljöer

28m

Up Next in Att leda i karismatiska miljöer

  • "Hur ska församlingen ledas?" | Att l...

    Församlingar kan organiseras på olika sätt. Har pastorn en församling eller har församlingen en pastor? Här beskrivs tre olika organisationssätt, samt för- och nackdelar med bl.a. maktbalansen. Fortsättning sker i nästa avsnitt.

  • "Församlingens struktur" | Att leda i...

    Det är bra att kunna beskriva församlingen på ett strukturerat sätt. Här sker beskrivning av församlingens fyra delar, samt fördjupning i en av dem – den strategiska delen.

  • "Den helige Ande och karismatiken" | ...

    Utgjutandet av den helige Ande i början av 1900-talet fortsätter in i vår tid. Det påverkar miljontals människors liv utöver världen där karismatiska gåvor är i funktion. Gud vill utrusta dig också!