Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Livsväg 2019 | EFS

Andens ledning. Tomas Nygren | Livsväg 19

35m

Up Next in 2019

  • Andens kraft och gåvor. Sarah Hinlick...

    Årets huvudtalare är Sarah Hinlicky Wilson, amerikansk präst och teolog. En mycket spännande person som är missionär i Japan och som forskat bland att om karismatik, Luther och synen på Helige Ande.

  • Andens frukt. Sarah Hinlicky Wilson |...

    Årets huvudtalare är Sarah Hinlicky Wilson, amerikansk präst och teolog. En mycket spännande person som är missionär i Japan och som forskat bland att om karismatik, Luther och synen på Helige Ande.