Vad är det vi tror på?

Vad är det vi tror på?

Vad är det egentligen vi tror på? Och varför? Det här frågor som vi alla kan ha skäl att ställa oss. Det är också frågor som vi kan få från våra grannar och vänner. Olof Edsinger och Stefan Gustavsson stannar upp inför några av den kristna trons mest grundläggande sanningar.
Utgångspunkt är den apostoliska trosbekännelsen som är den äldsta av de ekumeniska trosbekännelserna. Med den som ryggrad tar de upp några av de vanligaste frågorna i vår tid, kopplade till Gud och den kristna tron.

En serie i 24 korta avsnitt.

Watch free Share
Vad är det vi tror på?