The Christmas Experience

The Christmas Experience

5 Episodes

Denna miniserie börjar med Marias bebådelse och följer händelserna fram till besöket av de vise männen. Den utmanar den förskönande bild av händelserna kring Jesu födelse och ger ett lite annorlunda perspektiv.

Watch free Share
The Christmas Experience
 • Den nåderika | The Christmas Experience

  Episode 1

  Marias får ett oväntat möte en ängel och omfamnar Guds vilja för sitt liv. Varför just Maria? Vad kan vi lära oss om att finna nåd hos Gud?

 • Den Trogne | The Christmas Experience

  Episode 2

  Han kunde ha valt tvivel, men han valde att ha tro. Han kunde ta den lätta vägen, men han tog på sig hånet från omgivningen, tog henne som funnit nåd inför Gud till fru och Immanuel som sin son. Josef blir lätt bortglömd i berättelsen om Jesus, men genom hans osjälviska trofasthet får vi en bild ...

 • Guds plan? | The Christmas Experience

  Episode 3

  Omständigheterna kring Kristi födelse har med åren blivit förskönade, men för Maria och Josef var det en svår prövning. Fattigdom? Skandal? Politisk instabilitet? En plågsam 15 mil lång vandring över förrädisk terräng, sent in i hennes graviditet? Inte ens plats på härbärget!

 • Immanuel | The Christmas Experience

  Episode 4

  En liten bebis liggandes i en foderhållare, lindad trasor av sina utmattade föräldrar, besökt av en sliten grupp fåraherdar. Inte mycket att se om du tittar med mänskliga ögon. Men se med Guds ögon, så ser du en övernaturlig högtid bortom människans föreställning, med fokus på den vars fingrar sk...

 • Guld, rökelse och myrra | The Christmas Experience

  Episode 5

  När en tvåårig Jesus tultar runt på Nasarets gator, får han och hans föräldrar ett besynnerligt besök - vise män från ett avlägset land, med gåvor av stor betydelse. Guld, en gåva till en kung. Olibanum, en prästs rökelse. Båda dessa gladde Maria och Josef. Men myrra? En balsamerande salva? Vad s...