The Chosen Unveiled

The Chosen Unveiled

Efter att ha fungerat som rådgivare till TV-serien The Chosen, utforskar den messianske rabbinen Jason Sobel olika teman och idéer bakom den framgångsrika serien. Ur både ett bibliskt och judiskt perspektiv lyfts dessa bitar fram på ett sätt som gör både serien och Bibeln mer levande för oss.

Watch free Share
The Chosen Unveiled