Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Up Next in The Chosen - varje lördag fram till påsk

  • Avsnitt 2 | The Chosen Unveiled

    Rabbin Jason utforskar den profetiska och andliga betydelsen av den judiska sabbaten och vad den kan lära Jesu efterföljare.

  • Jag har kallat dig vid namn | The Chosen

    Två bröder har problem med en judisk skatteindrivare på grund av sina skulder till Rom. En farisé söker upp en demonbesatt kvinna i Kapernaums "röda distrikt".

  • Avsnitt 1 | The Chosen Unveiled

    Gå djupare in i serien The Chosen tillsammans med Rabbi Jason Sobel. Få reda på mer om platsen Kapernaum där serien utspelas, den bibliska bakgrunden och karaktärerna i serien.