Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Tetelestai

Frälsning | Tetelestai

33m

Up Next in Tetelestai

  • Det är fullbordat | Tetelestai

    Jesus är det slutgiltiga offret. På korset ropar han, ”Tetelestai!” och förkunnar våra fienders nederlag, återställande av vår trasiga relation med Gud och hopp för hela mänskligheten.

    OBS! Det här avsnittet kan upplevas som obehagligt av yngre och känsliga tittare.

  • Evigt liv | Tetelestai

    En tom grav, förvånade ögonvittnen och den uppståndne Jesus leder till en livsförvandlande resa genom Skrifterna som avslöjar den eviga berättelsen om försoning; en berättelse som kan förändra dig för alltid.