Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Tetelestai

Villkor | Tetelestai

31m

Up Next in Tetelestai

  • Befrielse | Tetelestai

    När Gud befriar sitt folk från slaveri visar han att han ensam är Gud. Den tionde plågan visar på det enda sättet att undkomma döden – löftet om en framtida befrielse från en värld i bojor till synd och död.

  • Lagen | Tetelestai

    Gud ger sina heliga lagar vid Sinai berg. Deras moraliska standard fungerar som en spegel för att visa synden i varje mänskligt hjärta och få människor att inse att deras enda hopp är i den kommande befriaren.

  • Försoningen | Tetelestai

    Försoningsdagen, offren och en upprorisk nation som lider av giftiga ormbett tjänar alla till att avslöja hur den kommande befriaren skulle bli den oskyldige som dör för att andra skulle kunna leva.