Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Löftet | Tetelestai

28m

Up Next in Tetelestai

  • Villkor | Tetelestai

    Från en dom genom en översvämning ger Gud en utväg för alla som tror. Många år senare, i prövar Gud Abraham, en mäktigt bild målas upp av en kommande ersättare som kommer att ge sitt liv för världen.

  • Befrielse | Tetelestai

    När Gud befriar sitt folk från slaveri visar han att han ensam är Gud. Den tionde plågan visar på det enda sättet att undkomma döden – löftet om en framtida befrielse från en värld i bojor till synd och död.

  • Lagen | Tetelestai

    Gud ger sina heliga lagar vid Sinai berg. Deras moraliska standard fungerar som en spegel för att visa synden i varje mänskligt hjärta och få människor att inse att deras enda hopp är i den kommande befriaren.