Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Latinamerika | Åktur genom historien

State of Faith • 26m

Up Next in State of Faith

  • Nordamerika | Åktur genom historien

    Dave är i Nordamerika och följer hur kristendomen fick fäste på kontinenten genom puritaner, jesuiter, väckelser, revolutioner och snöskopastorer.

  • Australien | Åktur genom historien

    Som flitig imitatör av den australienska engelskan befinner sig Dave på den heta kontintenten för att utforska kristendomens ankomst under formandet av denna nation.

  • Japan | Åktur Genom Historien

    Japan är idag inte ett land som är känt för sina många kyrkor, men historien visar en annan sida av landet där kristendomen en gång fick stor spridning.