Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Mer lik dig | Emilia Lindberg

Sjung med Lindbergarna • 4m 51s

Up Next in Sjung med Lindbergarna

  • Barnabön | Lindbergarna

    En sång, ursprungligen av countryartisten Merle Haggard, med svensk text av Curt Petersén. Den enkla och naturliga barnatron har burit många genom livet. Att få bedja de enkla bönerna man bad som barn, kan vara en naturlig väg till gemenskap med Gud.

  • Sjung med Lindbergarna | 22 januari 2020

    I detta program får du lyssna till Emilia och Nenne Lindberg med de härliga musikerna. Kända sånger från den kristna repetoaren och några nykomlingar och överraskningar som önskats från publiken.