• Bergspredikan | Drive Thru History
  27:40
  Åktur genom historien - Eva...

  Bergspredikan | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 9 besöker vi sluttningarna i Galiléen, och platsen där Jesus gav bergspredikan. Vi får vandra på Saligprisningarnas berg och ta del av Jesus revolutionerande undervisning. På schemat finns även saltad fisk från Magdala och romerska vägar i Hippos. Vi tittar även på hur Jesus använde sig...

 • Bebådelsen | Drive Thru History
  27:58
  Åktur genom historien - Eva...

  Bebådelsen | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  Vi börjar i Nasaret, där vi får lära oss om bebådelsen, och ängeln Gabriels speciella budskap till en ung jungfru vid namn Maria. Vi får fördjupa våra kunskaper om änglar, mirakler och betydelsen bakom jungfrufödseln. Vi diskuterar den romerska folkräkningen, och får följa med Josef och Marias på...

 • Jesus återuppstår | Drive Thru History
  27:32
  Åktur genom historien - Eva...

  Jesus återuppstår | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 17 gläds vi över den tomma graven tre dagar efter Jesus död. Vi ser på hur både judar och romare reagerade på händelsen, men vi får även hänga med Jesus efterföljare på vägen till Emmaus. Vi får ta del av hur vissa av lärjungarna reagerar på Jesus återuppståndelse, då han under en perio...

 • Jesus uppväxt | Drive Thru History
  27:39
  Åktur genom historien - Eva...

  Jesus uppväxt | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 4 får vi ta del av Herodes den stores värld i tiden kring Jesus födelse. Vi undersöker barnamorden i Betlehem, och besöker flera arkeologiska utgrävningar från kända byggnader konstruerade av Herodes. Herodium, runt 11 km söder om Jerusalem är en av dessa utgrävningar. Josef och Marias ...

 • Jesus föds | Drive Thru History
  27:37
  Åktur genom historien - Eva...

  Jesus föds | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  Vi börjar i Nasaret, där vi får lära oss om bebådelsen, och ängeln Gabriels speciella budskap till en ung jungfru vid namn Maria. Vi får fördjupa våra kunskaper om änglar, mirakler och betydelsen bakom jungfrufödseln. Vi diskuterar den romerska folkräkningen, och får följa med Josef och Marias på...

 • Inför programmet "Drive thru history"

  Julafton

 • Vem är Jesus? | Drive Thru History
  27:29
  Åktur genom historien - Eva...

  Vem är Jesus? | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 18 avslutar vi med att titta på evangeliernas fyra ansikten och de olika beskrivningarna av Jesus liv. Vi ser tillbaks på de messianska profetiorna och besöker Qumran för at lära oss mer om dödahavsrullarna. Vad har vi som Jesus efterföljare fått av Jesus? Hur kan vi sammanfatta det gla...

 • Jesus blir korsfäst | Drive Thru History
  27:29
  Åktur genom historien - Eva...

  Jesus blir korsfäst | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 16 får vi ta del av den fruktansvärda tortyr Jesus fick genomlida på korset strax utanför stadsmurarna. Vi tittar närmare på korsfästelsen som dödsstraff och innebörden av Jesus död, samt hans sista sju ord på korset. Vi undersöker de olika platserna för vart man menar Golgata eller Jos...

 • Den sista måltiden | Drive Thru History
  27:30
  Åktur genom historien - Eva...

  Den sista måltiden | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 14 berättar Jesus om templets förstörelse, och att sten inte kommer att lämnas på sten. Judas Iskariot förråder Jesus när han kommer överens med de religiösa ledarna, samtidigt som apostlarna förbereder för påskmåltid i det övre rummet. Vi får närvara vid den sista måltiden mellan Jesus...

 • Jesus färdas norrut | Drive Thru History
  27:42
  Åktur genom historien - Eva...

  Jesus färdas norrut | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 11 reser vi norrut, till Caesarea Philippi, där Jesus påbörjade slutet av sin mission. Vi tar del av Petrus bekännelse, samt Jesus kraftfulla svar. Vi bevittnar förvandlingen på härlighetens berg, och besöker två möjliga platser för detta under. Vi får lära oss om en rad olika mynt i br...

 • Det historiska landskapet | Drive Thru History
  27:55
  Åktur genom historien - Eva...

  Det historiska landskapet | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  Avsnitt 1 tar sin början i Jerusalem, med ett samtal om hur Jesus har kommit att påverka människohistorien under de senaste 2000 åren. Vi ger en beskrivning på hur det såg ut i regionen då Jesus föddes, och hur samhället präglades av både judisk och romersk kultur. Därefter reser vi till Nasaret,...

 • Jesus anländer till Jerusalem | Drive Thru History
  27:28
  Åktur genom historien - Eva...

  Jesus anländer till Jerusalem | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 13 under sin sista resa till Jerusalem, besöker Jesus Jeriko. Här träffar vi på den blinde tiggaren Bartolomeus, samt Sackeus, publikanen. På besök hos Simon i Betania, blir Jesus välsignad av Maria, och senare i Betfage lånar han en åsna. Vi får vara med om Jesus storslagna intåg i Jer...

 • Jesus återvänder till Galileen | Drive Thru History
  27:31
  Åktur genom historien - Eva...

  Jesus återvänder till Galileen | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 6 återvänder Jesus till Nasaret i Andens kraft, där han tillslut blir avvisad av sina egna. Vi får följa med på hans resa ner till Galileiska sjön och Kapernaum, där han med tiden bosätter sig. Vi besöker ruinerna av Petrus hus samt stadens synagoga, och vandrar längst stranden där Jesu...

 • Jesus börjar göra under | Drive Thru History
  27:36
  Åktur genom historien - Eva...

  Jesus börjar göra under | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 7 får vi besöka Korasin, en annan av de platser Jesus ofta besökte. Vi beger oss till Kana där han på en bröllopsfest förvandlade vatten till vin, och vi får lära oss om gamla judiska bröllopstraditioner. Vi följer med Jesus på en av hans resor till Jerusalem dit han ofta reste i samban...

 • Början på Jesus uppdrag | Drive Thru History
  27:38
  Åktur genom historien - Eva...

  Början på Jesus uppdrag | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 5 får vi följa med Jesus under hans uppväxt åren efter Herodes död. Vi ser närmare på romarriket som ockupationsmakt och hur det påverkade det judiska samhället. Vi lär oss om Johannes döparen som predikade ett budskap om omvändelse i vildmarken, och får vara med när Jesus döps i Jordan...

 • Jesus undervisar med auktoritet | Drive Thru History
  27:36
  Åktur genom historien - Eva...

  Jesus undervisar med auktoritet | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 8 reser vi till Samarien för att lära oss mer om samariternas historia. Vi får stifta bekantskap med den samaritiska kvinnan vid brunnen. Därefter reser vi än en gång till Jerusalem, nu för att besöka två av de dammar där Jesus utförde under. Vi får lära oss att Jesus inte bara är livet...

 • Jesus ställs inför stora rådet | Drive Thru History
  27:30
  Åktur genom historien - Eva...

  Jesus ställs inför stora rådet | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 15 ber Jesus i Getsemane, han förråds av Judas och blir arresterad av de judiska myndigheterna. Han ställs till rätta inför de religiösa ledarna, inklusive Hannas och Kajafas. Petrus förnekar Jesus tre gånger, hand ställs inför Herodes Antipas och Pontus Pilatus, och blir slutligen döm...

 • En sista resa till Jerusalem | Drive Thru History
  27:34
  Åktur genom historien - Eva...

  En sista resa till Jerusalem | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 12 gör Jesus sin sista resa till Jerusalem. På vägen tillbringar han tid med en grupp barn och samtalar med en ung rik man. Vi påminns om konfrontationen mellan Guds och mannens rike. Vi får träffa Maria och Marta i Betania, och uppleva hur Lasarus uppstår från de döda. Vi möter Kajafas...

 • Jesus färdas över Galileiska sjön | Drive Thru History
  27:37
  Åktur genom historien - Eva...

  Jesus färdas över Galileiska sjön | Drive Thru History

  Åktur genom historien - Evangelierna

  I avsnitt 10 har Jesus valt ut sina 12 lärjungar. Vi får följa med ut på Galileiska sjön och bevittna hur han stillar en storm. Vi besöker Betsaida där han matade 5000 judar, innan vi tar oss vidare till Decapolis, på andra sidan sjön, där 4000 hedningar mättades. Vi utforskar även Kursi, där Jes...

 • State of Faith

  7 seasons

  I State of Faith följer vi genom tre programserier kristendomens väg ut i världen från apostlarna till modern tid, från Jerusalem till världens mest avlägsna platser.

  Inexplicable ger en ärlig skildring av hur kristendomen fick fäste i olika världsdelar. Om pionjärer som var beredda att offra a...