Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Øystein Gjerme: Et livsforvandlende møte (10.10.21) | SALT

Close Open

Øystein Gjerme: Lasarus kom ut (17.10.21) | SALT

100 Dager med Jesus | SALT • 27m

Up Next in 100 Dager med Jesus | SALT

  • Øystein Gjerme: Et livsforvandlende m...

    Livet kan forvandles i et øyeblikk. Det er allmenn-menneskelig at det skjer på et psykologisk plan, men det vi snakker om i dag er mer enn det. Vi skal se på hvordan Gud griper inn. Erfaringen av at Hans kraft treffer ved kjøkkenbordet, på tur i skogen, i en samtale, i en hendelse. Gud er overalt...

  • Scott Wilson: Se Sønnen (03.10.21) |...

    Scott Wilson preker om å se Sønnen i Ordet. Bibelen har en sentral plass i livet til den som tror, og vi kan lese den med nysgjerrighet og forventning om å finne Jesus.

  • Daniel Matthiesen: Næring og nestekjæ...

    Fra 613 til 2 bud. Elsk Gud, og elsk mennesker. Lev tett på Han med hele ditt hjerte, hele din sjel, all din fornuft og all din makt. Og så, snu deg rundt og se de menneskene som er rundt deg. Elsk de like høyt som deg selv. La næring bli til nestekjærlighet.