100 Dager med Jesus | SALT

100 Dager med Jesus | SALT

Høsten 2021 vil vi løfte opp det sterkeste ordet og navnet vi kjenner: Jesus. Vi tror at veien tilbake etter korona, og sentrum av kristen tro, først og fremst må handle om en fornyet relasjon til Jesus. Ut fra en nærhet til Jesus kommer også en frisk opplevelse av å være sendt av Gud. Vi lener oss på boken 100 dager med Jesus, av Niklas Piensoho.

Share
100 Dager med Jesus | SALT
 • Øystein Gjerme: Tørst (28.11.21) | SALT

  "Du skal aldri mer tørste” sa Jesus til kvinnen med brønnen. Her inne. Her ute så tørster vi. I alle fall vi som er moderne mennesker i et av verdens rikeste land. Vi tørster etter nye opplevelser, følelser, eventyr, arbeidsoppgaver. Men vi er ikke bare kjøtt og blod. Vi er også ånd. Og når vi vå...

 • Bente Sandtorp: Guds familie - sendt for å tjene i verden. (21.11.21) | SALT

  Troen på Jesus gir oss en helt ny familie. Vi blir hverandres søsken. Som Guds familie er vi sendt for å leve og tjene ut fra Guds rike verdier midt i verden.

 • Niklas Piensoho: Oppstandelsen (31.10.21) | SALT

  «Fred være med dere» sier Jesus tre ganger. I den hilsenen bor selve kjernen av evangeliet. Hva ville Jesus sagt om han møtte deg? Jo, «Fred være med deg!»

 • Sigurd Bekkevold: Hvorfor måtte Jesus dø? (24.10.21) | SALT

  Hvorfor måtte Jesus dø? Alle erfarer vi konsekvensene av krenkelser og synd, og alle lengter vi etter oppreisning og gjenopprettelse. Men Jesus ble et offer for at vi ikke skulle leve som ofre, og åpnet forsoning som livskraft og livsmulighet. Ved å ta imot Guds utstrakte hånd, starter veien mot ...

 • Øystein Gjerme: Lasarus kom ut (17.10.21) | SALT

  Johannes 11 er historien om meg og deg, og vårt møte med han som er oppstandelsen og livet. Han sier til oss, «Kom ut til livet.» Se forbi det mørket, den usikkerhet og sorg du er i. Se at i det timelige er han miraklenes Gud. Se at han i det evige er oppstandelsen og livet. Se at uansett, så er ...

 • Øystein Gjerme: Et livsforvandlende møte (10.10.21) | SALT

  Livet kan forvandles i et øyeblikk. Det er allmenn-menneskelig at det skjer på et psykologisk plan, men det vi snakker om i dag er mer enn det. Vi skal se på hvordan Gud griper inn. Erfaringen av at Hans kraft treffer ved kjøkkenbordet, på tur i skogen, i en samtale, i en hendelse. Gud er overalt...

 • Scott Wilson: Se Sønnen (03.10.21) | SALT

  Scott Wilson preker om å se Sønnen i Ordet. Bibelen har en sentral plass i livet til den som tror, og vi kan lese den med nysgjerrighet og forventning om å finne Jesus.

 • Daniel Matthiesen: Næring og nestekjærlighet (26.09.21) | SALT

  Fra 613 til 2 bud. Elsk Gud, og elsk mennesker. Lev tett på Han med hele ditt hjerte, hele din sjel, all din fornuft og all din makt. Og så, snu deg rundt og se de menneskene som er rundt deg. Elsk de like høyt som deg selv. La næring bli til nestekjærlighet.

 • Gina Gjerme: Et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus (19.09.21) | SALT

  Bibeltekst: Johannes 3,1-8

  Det er mange måter å komme til Gud på. Undrende, håpefull, nysgjerrig, eller med skepsis. Kanskje har vi tidligere erfaringer som har satt spor. Gud skaper liv i oss, men vi har også en del i dette. Det begynner ofte med at vi lytter, søker og handler. Og heldigvis gir...

 • Mari Kristine Algrøy: Jesus forvandler (12.09.21) | SALT

  Jesu første under er å gjøre vann til vin. Dette underet er ikke bare en løsning på et praktisk problem, men Jesus inviterer oss til å komme til ham med våre bekymringer og delta i det han vil gjøre.

 • Daniel Matthiesen: 100 dager med Jesus (29.08.21) | SALT

  Gudstjeneste 29.august 2021
  Tale: Daniel Matthiesen

  Jesus kom ikke ene og alene for å formidle et nytt paradigme eller igangsette et altomfattende prosjekt. Ordet ble menneske, en person, og inviterer oss til å lære han å kjenne. Han har tatt bolig iblant oss, så vi kan «se hans herlighet, en he...