Salt

Salt ble grunnlagt i 2004 av Øystein og Gina Gjerme. Vår LIVSVISJON for enkeltmennesker er å lede til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus.
Vår MENIGHETSVISJON er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighetsfellesskap.
Vår STØRRE VISJON er å være et senter for nyskapning, utrustning og trening, så at mennesker finner og fyller den plass Gud har tenkt for dem, og slik ekspanderer Guds rike lokalt, nasjonalt og globalt.

Share
 • SALT  | TBN Chapel

 • SALT | Gudstjenester

  30 videos

  Salt er en flerstedsmenighet med forsamlinger i blant annet Bergen, Trondheim, Skien. Vårt ønske er å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Vi er engasjert i misjon, flere uttrykk for diakonalt arbeid og er stolte medeiere av Bibelskolen Substans.

 • SALT | Tankene mine

  2 videos

  I denne serien skal vi utforske hva tankene våre er bygget av, og hvordan vi kan vinne kampen om vårt sinn. Et forandret liv er bare mulig ved et forvandlet sinn (Rom.12,1-2). Det lille ordet «derfor» i begynnelsen av Romerne 12 peker tilbake på de grunnsannhetene som det kristne livet bygger på....

 • SALT LOVSANG

  3 videos

  Salt Lovsang er lovsangsarbeidet i Salt Norge. I denne spillelisten kan du høre noen av sangene fra Salts gudstjenester fra Forum i Bergen.

  Følg Salt Lovsang i sosiale medier:
  Facebook: https://www.facebook.com/saltlovsang
  Instagram: https://www.instagram.com/saltlovsang/

 • SALTKONFERANSEN

  6 videos

 • SALT | Påske

  8 videos