Reflexion

Reflexion

3 Seasons

Reflexion är programmet som diskuterar centrala frågor med fokus på kristendomens historia, Bibeln, landet Israel, dess folk och betydelse. I varje avsnitt möter Anders Wisth personer med intressanta insikter och erfarenheter.

Watch free Share
Reflexion
  • Israel en apartheidstat? | Reflexion

    Episode 1

    Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometen/OT ger sin sy på det historiska beslutet från kyrkomötet om att utreda om Israelska ses som en apartheidstat. Beslutet är kontroversiellt av flera skäl. Dels har det skapat en djup spricka mellan biskopar och kyrkomötet. Dels har det skapat kon...

  • Reflexion - Lars Adaktusson om svensk ambassadflytt

    Episode 2

    Lars Adaktusson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, i en intervju om det intressanta som just nu sker i de bilaterala relationerna mellan Sverige och Israel. Det finns en ambition från Kristdemokraterna att förespråka en flytt av den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Just nu är...