Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Tom Newman är gäst hos Anders Wisth | Praise by TBN Nordic

Praise by TBN Nordic • 28m

Up Next in Praise by TBN Nordic

  • Mats Särnholm , Dan Salomonsson gäste...

    En coach mitt i livet, en överväldigande upplevelse som förändrar livet. Beskrivningarna av mötet med den Helige Ande varierar. Både Mats Särnholm och Dan Salomonsson
    är överens om att livet med den helige Ande är avgörande för ett verkligt liv med Gud. Lyssna på berättelser om vad Gud gör just ...

  • Christine Cain är gäst hos Andreas Ni...