Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Luther och reformationen | Jesus the game changer

Populärt • 26m

Up Next in Populärt

  • Faith like potatoes

    Sydafrikansk långfilm från 2006. Den sanna berättelsen om familjen Buchan.

    Det är inte mycket som går Angus Buchans väg. Först tvingas han sälja sin gård i Zambia och flytta till Sydafrika. Där ställs han och familjen inför nya svårigheter. Uteblivna regnperioder hotar ständigt skörden, samtidi...

  • Lynda Randle - Pilgrim Journey

    Lynda Randle tar oss med i historien och uppmärksammar den svåra tid som den afroamerikanska befolkningen fick gå igenom under slaveriet. Till tonerna av kända andliga sånger visar hon på hur musiken och tron på Jesus kan ena människor och läka sår där splittring uppstått. I programmet framför Ly...