Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Del 1 | En vandring genom Romarbrevet

Populärt • 27m

Up Next in Populärt

  • Europa och vikingarna | Jesus the gam...

    Under Romarrikets sönderfall lämnades Europa sårbart för barbariska stammars plundringar. Många återgick till gamla religioner och stamsamhällen återetablerades. Det som kom bana väg för enade riken var i slutändan en enad kyrka.
    Från Storbritannien till kontintentala Europa var den monastiska r...