Plussord med Egil Svartdahl | Tro & Medier

Plussord med Egil Svartdahl | Tro & Medier

Egil Svartdahl är en norsk pastor och förkunnare som varit verksam i Filadelfia Oslo och på andra platser. Mest känd i Norge är nog Egil som tv-pastorn utifrån tv-serien "Pastor på pröve" och "Reisan hjem". I de dagliga orden vill han ge dig en tanke, ett bibelord och Herrens välsignelse för dagen som ligger framför.

Watch free Share
Plussord med Egil Svartdahl | Tro & Medier