Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Andens kraft och gåvor. Sarah Hinlicky Wilson | Livsväg 19

Pingst på TBN Nordic • 26m

Up Next in Pingst på TBN Nordic

  • Andens frukt. Sarah Hinlicky Wilson |...

    Årets huvudtalare är Sarah Hinlicky Wilson, amerikansk präst och teolog. En mycket spännande person som är missionär i Japan och som forskat bland att om karismatik, Luther och synen på Helige Ande.