Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Löftet gäller dig - Samtal om den Helige Ande

Pingst på TBN Nordic • 29m

Up Next in Pingst på TBN Nordic

  • Löftet gäller dig! Samtal om erfare...

    Att bli fylld med den helige Ande är det mest naturliga för en kristen människa. Den gudomliga och övernaturliga dimensionen i livet sätter det kristna livet i sitt rätta sammanhang. Allt sedan Pingstdagen i Jerusalem ända in i vår tid berättar människor om vad erfarenheten av den helige Ande har...

  • LIVSVÄG 4-6 oktober | EFS

    Temat för i år är ”Livet med Helige Ande” och vi siktar på att kunna bidra med en helhetssyn på hur livet med den Helige Ande kan se ut. Hur leder den Helige Ande, hur kan du få möta Honom och hur lever man ett hållbart kristet liv tillsammans med Gud? Under konferensen finns även ett flertal sem...

  • Den Helige Andes verk idag. Sarah Hin...

    Årets huvudtalare är Sarah Hinlicky Wilson, amerikansk präst och teolog. En mycket spännande person som är missionär i Japan och som forskat bland att om karismatik, Luther och synen på Helige Ande.