Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Skärtorsdag | Bakom den blå dörren i Jerusalem

Påsk på TBN Nordic • 45m

Up Next in Påsk på TBN Nordic

  • Jesus ställs inför stora rådet | Dri...

    I avsnitt 15 ber Jesus i Getsemane, han förråds av Judas och blir arresterad av de judiska myndigheterna. Han ställs till rätta inför de religiösa ledarna, inklusive Hannas och Kajafas. Petrus förnekar Jesus tre gånger, hand ställs inför Herodes Antipas och Pontus Pilatus, och blir slutligen döm...

  • Den sista måltiden | Drive Thru History

    I avsnitt 14 berättar Jesus om templets förstörelse, och att sten inte kommer att lämnas på sten. Judas Iskariot förråder Jesus när han kommer överens med de religiösa ledarna, samtidigt som apostlarna förbereder för påskmåltid i det övre rummet. Vi får närvara vid den sista måltiden mellan Jesus...

  • Skärtorsdag | Fira påsk med oss (2021)

    TBN Nordic firar påsk i samarbete med Alpha Sverige. I studion Carl-Henric Jaktlund, Marie-Louise Nilsson, Carina Berg och Anders Wisth. Från 2021.