Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Up Next in Orubbligt hopp med Max Lucado - nya avsnitt varannan lördag (ojämna veckor)

  • Maria & Haggai | Orubbligt hopp

    ”Han kan avlägsna det kalla och hårda stenhjärtat, för att istället ge oss ett ödmjukt och livgivande hjärta.” – Max Lucado. I avsnitt 8 av Orubbligt Hopp, möter vi framför allt två bibliska personligheter, Maria och Haggai. Som moder bar Maria på Jesus, och på ett liknande sätt bär även vi på fr...