Nordostasien | State of Faith

Nordostasien | State of Faith

Följ med österut till Kina, Indien, Korea, Mongoliet, Japan och få reda på hur Kristendomen nått dessa länder, både historiskt och i modern tid. I veckans State of Faith

Watch free Share
Nordostasien | State of Faith
  • Murar | Inexplicable

    Del 5 – Nordostasien.
    Kristendomens väg till Nordostasien är mer invecklad än vad många vet. Kyrkan spreds redan tidigt österut och kristna fanns långt innan västerländska missioner kom. Men motstånd och förföljelse finns alltid där och rivs en mur byggs en annan.

  • Japan | Åktur Genom Historien

    Japan är idag inte ett land som är känt för sina många kyrkor, men historien visar en annan sida av landet där kristendomen en gång fick stor spridning.

  • Nordostasien | Praise – State of Faith Special