Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Känner du till Guds namn? | Mysteriernas bok

Mysteriernas bok - nya avsnitt varje onsdag • 26m

Up Next in Mysteriernas bok - nya avsnitt varje onsdag

  • Brödets hus | Mysteriernas bok

    I avsnitt 2 av Mysteriernas Bok tar Jonathan Cahn med oss på en oförglömlig resa för att titta närmare på Betlehem (Brödets Hus), Mysteriet med Haftorah, Yeshua’s Brunnar, Meningen bakom Khataah, samt Innebörden av Aliyah.

  • Regnens mysterium | Mysteriernas bok

    I avsnitt 3 tar Jonathan Cahn med oss på en oförglömlig resa för att titta närmare på fem olika mysterier under rubrikerna; Räkna dina dagar, Tamid, Mysteriet med regnen, Kyssa Gud, och Dubbletten.

  • Skörden | Mysteriernas bok

    I avsnitt 4 tar Jonathan Cahn med oss på en oförglömlig biblisk resa, för att titta närmare på fem olika mysterier under rubrikerna: Mysteriet med skörden, Förbannelsens kung, det Idumeiska mysteriet, Semikhah mysteriet samt Herrens vingar.