Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Mitt hem är där på den andra stranden | Ted Sandstedt

MUSIC NIGHTS • 8m 2s

Up Next in MUSIC NIGHTS

  • Sjung med Lindbergarna | 22 januari 2020

    I detta program får du lyssna till Emilia och Nenne Lindberg med de härliga musikerna. Kända sånger från den kristna repetoaren och några nykomlingar och överraskningar som önskats från publiken.