Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Israel special | Praise

MINNESKVÄLL FÖRINTELSENS OFFER • 58m

Up Next in MINNESKVÄLL FÖRINTELSENS OFFER

  • Gaby Barkay | Israel Special

    Gabriel "Gaby" Barkay är en av Israels mest kända arkeologer. Anders Wisth mötte honom för att samtala om hans mest uppmärksammade arkeologiska upptäckter.

  • Minneskväll för förintelsen | LIVETS ...

    Antisemitismen upphörde inte i och med Förintelsen. Tvärtom ser vi att den på sina håll växer sig allt starkare. Även här i Sverige har vi den senaste tiden sett eskalerande våldsamheter riktade mot våra judiska medborgare.
    Vi ser också ökad och ibland omfattande okunskap och historielöshet – lik...