Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Mediemisjon | Troen har berget ekteskapet vårt | NOREA

Close Open

Mediemisjon | Livet etter krigen | NOREA

Mediemisjon | NOREA • 28m

Up Next in Mediemisjon | NOREA

  • Mediemisjon | Troen har berget ektesk...

    Tilbakemelding?Ekteparet Marli og Edmund Spieker er et levende eksempel på hva Gud kan utrette gjennom et ektepar dersom han får virke slik Han ønsker. De har startet henholdsvis verdensomspennende kvinnearbeid og mannsarbeid. De har vært gift i 50 år, og vært kolleger i
    radiomisjon like lenge. D...

  • Mediemisjon | Den beste fortellingen ...

    Kvinner og menn verden over trenger evangeliets håp. I dette programmet får du glimt både fra Noreas manns- og kvinnearbeid. I tillegg blir vi kjent med et helt nytt filmprosjekt, Arven etter Adam, som retter seg inn mot muslimske folkegrupper. Redskapene er ulike, men målet det samme: evangeliet...