Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Nattvardsgudstjänst fredag | Lovsång 19

58m

Up Next in 2019

  • Kvällsgudstjänst fredag | Lovsång 19

    Det dubbla medborgarskapet: det himmelska och det jordiska
    Talare: David Davage (fd. Willgren). Lovsångsledning: Jeanette Alfredsson och Johan Åsgärde