Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Nattvardsgudstjänst fredag | Lovsång 19

58m

Up Next in 2019

  • Kvällsgudstjänst fredag | Lovsång 19

    Det dubbla medborgarskapet: det himmelska och det jordiska
    Talare: David Davage (fd. Willgren). Lovsångsledning: Jeanette Alfredsson och Johan Åsgärde

  • Lovsång 19 11-13 Okt

    ”Inspiration och utrustning för sångare, musiker, lovsångsledare, dansare, församlingsledare, pastorer, präster och dig som vill fördjupa förståelsen av tillbedjan.”