Lovsång 19

 • Lovsång 19
  1 season

  Lovsång 19

  1 season

  Lovsång 19 handlar om det kristna hoppet. Om lidandet och uthålligheten i hoppet, om glädjen i hoppet och att leva ett liv där ”tronen slår an tonen” för våra liv. Ett liv där Jesus är i centrum utav allt.
  Mer info på lovsang.se

 • Lovsång 2019 | undervisning

  1 season

  Undervisningen från konferensen Lovsång 19, 11-13 oktober i St:a Clara Kyrka.

 • Högmässa söndag | Lovsång 19

  Avslutningsgudstjänst Lovsång19: Högmässa med S:ta Clara kyrka: Tronen sätter tonen
  Talare: Lasse Petersson (David Media). Lovsångsledning: Jeanette Alfredsson och Johan Åsgärde

 • Undervisning söndag | Lovsång 19

  Från söndagen: I brytpunkten mellan världens rike och Guds rike-vårt hopp och liv i Jesu efterföljd
  Undervisning av Maria Gustin Bergström pastor med ansvar för musik och kreativitet i Pingstkyrkan i Linköping.

 • Kvällsgudstjänst Lördag | Lovsång 19

  Kvällsgudstjänst från lördagen: Glädjen i hoppet
  Talare: Eric Liljero. Lovsångsledning: Jeanette Alfredsson och Johan Åsgärde, samt gospelkören The Master’s Voice

 • Förmiddagspass lördag | Lovsång 19

  Undervisning: Lidandet/uthålligheten i hoppet
  Talare: Fredrik Lignell. Lovsångsledning: Jeanette Alfredsson och Johan Åsgärde

 • Nattvardsgudstjänst fredag | Lovsång 19

  Talare: Mats Nyholm. Lovsångsledning: Clas Vårdstedt
  Från fredag kväll.

 • Kvällsgudstjänst fredag | Lovsång 19

  Det dubbla medborgarskapet: det himmelska och det jordiska
  Talare: David Davage (fd. Willgren). Lovsångsledning: Jeanette Alfredsson och Johan Åsgärde