Latinamerika | State of Faith

Latinamerika | State of Faith

Historien om hur kristendomen nådde Central- och Sydamerika är präglad av många tragiska berättelser om besinningslöst våld, förtryck, maktmissbruk, sjukdom och lidande.

Samtidigt finns många hjältar som vägrade stå för den våldsbejakande versionen av kristensdom som konkvistadorerna representerade och kämpade för kärlekens evangelium.

State of Faith reser till Latinamerika och följer i historia och nutid den kristna trons roll och betydelse på denna kontinent.

Watch free Share
Latinamerika | State of Faith